سخنگوى وزارت کشور خبر داد: حکم انتصاب پیروز حناچى بعنوان شهردار تهران از سوى وزیر کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید سلمان سامانى سخنگوى وزارت کشور اعلام کرد: حکم انتصاب پیروز حناچى بعنوان شهردار تهران از سوى وزیر محترم کشور صادر شد.

حکم پیروز حناچی