۱۶۰ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ۱۶۰ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض کردند.

در این نامه آمده است با احتساب هزینه های سرسام آور ماشین آلات و نهاده ها، تعیین قیمت هزار و ۴۷۰ تومان برای خرید تضمینی گندم اجحاف است و با هیچ محاسبه ای تطبیق ندارد.