با رای هیات وزیران استانداران آذربایجان شرقی،خراسان های جنوبی و شمالی و مازندران تعیین شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با رای هیات وزیران آقایان محمدرضا پور محمدی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی، محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان جنوبی، محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی و احمد حسین زادگان به عنوان استاندار مازندران تعیین شدند.