نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ را مورد بررسی قرار دادند.

سرانجام پس از توضیحات ولی ملکی - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، از بین ۲۱۵ نفر نماینده حاضر، این طرح با ۱۱۸ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و 7 رای ممتنع نمایندگان به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص عبارت است از بررسی عملکرد سازمان ایدرو در امر سرمایه‌ گذاری داخلی، بررسی عملکرد سازمان ایدرو در امر سرمایه‌ گذاری خارجی، بررسی عملکرد سازمان ایدرو در امر حفظ و حراست از منافع ذینفعان، بررسی عملکرد سازمان ایدرو در اجرایی کردن نتیجه تحقیق و تفحص مجلس نهم، بررسی عملکرد سازمان ایدرو در گزینش و عزل و نصب مدیران شرکت‌های تابعه، بررسی عملکرد سازمان ایدرو از حیث انطباق با اساسنامه سازمان، بررسی عملکرد سازمان ایدرو از حیث اجرای ماده سه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷.۳.۲۵ و اصلاحات بعدی آن‌.