نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به برخی تلاش‌ها برای دور زدن قانون در حوزه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، رفع ابهامات و تأکید بر اجرای صحیح قانون منع به کارگیری بازنشستگان امری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به برخی تلاش‌ها برای دور زدن قانون در حوزه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، رفع ابهامات و تأکید بر اجرای صحیح قانون منع به کارگیری بازنشستگان امری ضروری است و در حال حاضر نشست ویژه‌ای بین سه قوه به منظور رفع ابهامات قانون ممنوعیت بازنشستگی در حال برگزاری است.

وی افزود: در این جلسه که در دیوان محاسبات در حال برگزاری است، رئیس دیوان محاسبات، نماینده دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند.