سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین به مدت یک سال معاون رییس هیات توسعه صنعتی یونیدو شد.

به گزارش خبرگزاری موج، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، در اولین روز از چهل و ششمین اجلاس هیات توسعه صنعتی یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) به مدت یک سال به عنوان معاون رییس این هیات از گروه آسیا انتخاب شد. 

لازم به توضیح است که یونیدو یکی از کارگزاری های تخصصی سازمان ملل با ١٦٨ عضو است که در سال ١٩٦٦ و با هدف توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه، فقر زدایی و توسعه پایدار و زیست محیطی تاسیس شد. این سازمان که مقر آن در وین است، دارای سه رکن هیات توسعه صنعتی، کنفرانس عمومی و دبیرخانه است.

هیات توسعه صنعتی که دارای ٥٣ عضو می باشد، رکن اجرایی یونیدو بوده و مسوول بررسی اجرای برنامه کاری یونیدو و اتخاذ تصمیمات مختلف اجرایی این سازمان می باشد.