نماینده مردم تویسرکان در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان گفت: نسبت های نامناسبی به مجلس داده شد و به کلیت مجلس مطالبی نسبت داده شد که درست نبود.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان بررسی تقاضای عده از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، محمدمهدی مفتح  در تذکر ماده ۷۵ آیین نامه داخلی، گفت: در جلسه امروز نسبت های نامناسبی به مجلس داده شد و نسبت به کلیت مجلس اظهاراتی بیان شد که درست نبود.

وی ادامه داد: یکی از همکاران گفت «مجلس در سال پایانی حضور قلب ندارد»، این در حالی است که در سنوات قبل هم نمایندگان در سال پایانی مجلس به خوبی وظایف خود را انجام می دادند.

مفتح با بیان اینکه یکی از صفات مومنان «عن اللغو المعرضون» است، گفت: یکی از نمایندگان، مخالفت مجلس با بررسی لایحه ارزش افزوده طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را «تصمیم خبط» خواند این اظهارات درست نیست. شورای نگهبان معتقد است در موارد ضروری طرح ها و لوایح باید طبق اصل ۸۵ بررسی شوند.

در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت اظهار داشت: تضعیف مجلس از سوی نمایندگان به هر شکل کار درستی نیست.