رئیس مجلس شورای اسلامی بر بسیج تمامی امکانات و پیگیری فوری دستگاههای اجرایی و امدادی در رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان کرمانشاه تاکید کرد.