ادامه گزارش کمیسیون ویژه‌ حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل "۴۴" قانون اساسی درباره آسیب شناسی از وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی در جلسه امروز برسی میشود.

به گزارش ‌خبرگزاری موج، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

ادامه بررسی گزارش کمیسیون ویژه‌ حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل "44" قانون اساسی درباره آسیب شناسی از وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی و بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و رسیدگی به تقاضای عده ای از نمایندگان در خصوص بررسی طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار دارد، همچنین وزیر علوم برای پاسخگویی به سوال محمد فیضی، نماینده اردبیل در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می‌کند.

بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیر قابل وصول و مشکوک الوصول بانکی کشور و بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.