عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش هزینه های خانوار که البته پس از التهابات اخیر ارزی صورت گرفت، پیشنهاد اعمال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در بودجه ۹۸ را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج،  حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان دولت در پی افزایش هزینه های خانوار که البته پس از التهابات اخیر ارزی صورت گرفت، قطعا گریز ناپذیر است، گفت: همواره مدل های مختلفی برای افزایش حقوق کارمندان در بودجه های سنواتی در نظر گرفته شده، اما تجربه سالیان گذشته نشان میدهد افزایش حقوق براساس درصد عادلانه نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: به عنوان مثال وقتی بحث افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق ها در بودجه مطرح میشود افرادی که پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایش ها میبرند و برعکس کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین تری دارند با وجود افزایش 20 درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمیشود.

حاجی دلیگانی ادامه داد: البته در بودجه سال جاری  افزایش0تا 20 درصدی حقوق با توجه به میزان دریافتی کارمندان مطرح شد این درحالی است که میانگین افزایش در سال97 حدود 10 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه افزایش میزان و مبلغ مشخصی به حقوق کارمندان میتواند پیشنهاد عادلانه تری باشد گفت: پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق برای همه کارمندان است، به این ترتیب فاصله درآمدی افرادی که دریافتی کمتری دارند با مدیران ارشد جبران خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، البته این پیشنهاد قطعی نبوده یعنی اگر دوستان دولت پیشنهاد منصفانه ای ارائه کنند که بتواند عقب ماندگی حقوق کارمندان را جبران کند، حتما از آن استقبال خواهیم کرد.