اجلاسیه نقش احزاب و فعالان سیاسی در کاهش اختلافات مذهبی و حمایت از آرمان فلسطین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، اجلاسیه نقش فعالان سیاسی و احزاب در کاهش اختلافات مذهبی در و حمایت از آرمان فلسطین بعد از ظهر جمعه در هتل آزادی تهران برگزار شد.

در این اجلاسیه جمعیت های جهانی تقریب نهاد نقش احزاب و فعالان سیاسی در بهره گیری مشترکات مذهبی را بررسی کردند.

همچنین بیان فلسفه و هدف اجلاسیه احزاب و فعالان سیاسی و نقش احزاب در وحدت جهان اسلام از دیگر محورهای این اجلاسیه بود.