نماینده امور زنان اهل بیت مجمع تقریب مذاهب گفت: عمق جنگ یمن مشخص نیست و اطلاعات از یمن سطحی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، رکن آبادی در همایش حمایت از مردم مظلوم یمن، اظهار کرد: امروز جنگ یمن جنگ با همه مستضعفین جهان است.

وی افزود: مقاومت مردم یمن حاکی از روح و اراده عظیم مردم یمن است و جنگ اراده هاست.

نماینده امور زنان اهل بیت گفت: به گفته رهبری اساس مقاومت تاسیس می شود.

رکن آبادی خاطر نشان کرد: امروز امت اسلام را ذره ذره می کنند و نه فقط در یمن، عراق و افغانستان و از هر طریقی بتوانند در حال نابودی امت اسلام هستند و با برنامه ریزی از تمام نقاط جهان اقدام کردند باید مقابل این جرثومه فساد ایستاد.

وی تصریح کرد: بسنده نکنید به این نشست ها در حالیکه تاثیرگذاری این نشست ها مهم است.

نماینده امور زنان اهل بیت در ادامه تاکید کرد:  ۱۲ هزار کودک شهید در یمن یعنی چه؟ حدود ۵ هزار زن شهید در یمن یعنی چه؟ اگر جنگ با حکومت است چرا مراکز درمانی را بمباران می کنند؟

رکن آبادی در پایان اظهار کرد: اطلاعات از جنگ یمن سطحی است، جنگ بسیار عمیق تر از این حرف هاست.