نماینده تهران در مجلس گفت: مشکلات کارگران کارخانه هفت تپه فاجعه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیدفرید موسوی در توییتی نوشت: فاجعه هفت‌ تپه، ناشی از ناکارآمدی خصوصی‌سازی است که با هدف درآمدزایی صرف صورت گرفته و عمدتا این واحدها بدلیل واگذاری‌ غیرکارشناسی و تداوم سبک مدیریت دولتی به تفاله‌ای از آنچه بودند، بدل شده اند.

وی تاکید کرد: حل مشکلات کارگری، بدون نظارت و با رهاسازی بعد از واگذاری‌، رویایی بی‌فرجام است.