نماینده مردم نقده در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسائل دانشگاه و دانشجو باید در دانشگاه حل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عبدالکریم حسین زاده در توییتی نوشت: مسائل دانشگاه و دانشجو باید در دانشگاه حل شود، نه نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی.

وی افزود: در شرایطی که دانشگاه‌ها کمیته انضباطی دارند، کمیته‌ها می‌توانند در مورد افراد تصمیم‌گیری کنند و مداخله از بیرون به دانشگاه به نفع منافع ملی، توسعه علمی و دانشگاه نیست.