سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تحریم های بی‌حاصل، بی منطق ، ناکارآمد آمریکایی ها علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قطعا به نتایج دلخواه طراحان و مجریان آن نخواهد انجامید.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت تحریم‌های تازه خزانه داری آمریکا علیه چند شرکت و فرد خارجی و ایرانی از جمله معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه های واهی گفت: این تحریم های بی‌حاصل، بی منطق ، ناکارآمد علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قطعا به نتایج دلخواه طراحان و مجریان آن نخواهد انجامید و دیر یا زود بر بی ثمری آنچه می اندیشند آگاه خواهند شد.