وزیر کشور در صورت عدم صدور حکم حناچی به عنوان شهردار تهران استیضاح می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در صورت عدم صدور حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران به احتمال زیاد استیضاح خواهد شد. 

گفتنی است؛ اگر وزیر کشور تسلیم فشار نهادهای غیر مسئول برای صدور حکم شهرداری حناچی شود، با توجه به اینکه طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح است احتمال انجام این استیضاح تقویت می‌شود.