نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس ناظران مجلس در کمیسیون احزاب را انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری موج،  نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در راستای بند ۵ ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، از مجموع ۱۴۵ رای قاسم میرزایی نیکو با ۱۰۴ رای و پروانه مافی با ۹۲ رای به عنوان ناظران مجلس در کمیسیون احزاب انتخاب شدند.