نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر امور خارجه گفت: این بار با ظریف بابت اتهام بزرگ پولشویی به جمهوری اسلامی تعارف نخواهیم کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج اظهارداشت: بارها به دلیل مواضع و اقدامات وزارت خارجه خواستیم وزیر خارجه را استیضاح کنیم، اما هر بار برای حفظ مصالح نظام و اینکه وزارت خارجه در پیکان مبارزه با توطئه های مثلث شوم رژیم صهیونیستی، آمریکا و حکومت های مرتجع منطقه ای قرار دارد، دست نگاه داشتیم.

وی افزود: مسائل مختلفی چون برجام و ... وجود دارد که هر کدام از آنها به تنهایی برای استیضاح وزیر خارجه کافی بود، اما نخواستیم در داخل تنش ها را افزایش  داده و به دشمنان کد بدهیم که با وجود شرایط حساس کشور، مدیران ما با هم اختلاف نظر دارند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: اما زمانی که می بینیم وزیر دولت ایران به راحتی اتهام بزرگ پولشویی را به کشور و نظام وارد می کند، نمی توانیم سکوت کنیم و این بار با ظریف تعارف نخواهیم کرد.

حاجی دلیگانی گفت: به همین دلیل طرح استیضاح وزیر خارجه را آماده کردیم و هم اکنون در مجلس در حال جامع آوری امضا برای این طرح هستیم و با قدرت آن را پیگیری خواهیم کرد.