دانشکده دندانپزشکی ارتش صبح امروز با حضور امیر حبیب الله سیاری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دانشکده دندانپزشکی ارتش صبح امروز با حضور امیر حبیب الله سیاری و سردار عراقی زاده معاون بهداشت و درمان ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح و ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت و جمعی از مدیران کشوری و فرماندهان نظامی افتتاح شد.

به گفته رئیس دانشکده دنداپزشکی ارتش، این مجتمع بزرگترین مجموعه داندانپزشکی‌ نیروهای مسلح است که دارای ۸۰ یونیت دندانپزشکی است.