تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجاز بودن برگزاری گردهمایی بین المللی حقوق کودک توسط وزارت دادگستری تا سقف هزینه مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از سوی جهانگیری ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/08/23 هیأت وزیران در خصوص«مجاز بودن برگزاری گردهمایی بین المللی حقوق کودک توسط وزارت دادگستری تا سقف هزینه مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون»، طی نامه شماره 111792 در تاریخ 1397/08/26 توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.