با بازنشسته شدن 14 استاندار و پایان مهلت قانونی حضور آنها در استانداری ها، اختلاف میان وزارت کشور و هیات دولت برای جایگزینی بازنشستگان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات دولت انتخاب می شوند.

در نوزدهم آبان خبرگزاری موج خبری تحت عنوان "تمام گزینه ها وزارت کشور برای 14 استانداری رد شد" منتشر کرد و طی آن نوشت: یک منبع آگاه با بیان اینکه 14 استاندار بازنشسته هستند، گفت: تمام گزینه هایی که هفته گذشته از سوی وزارت کشور برای این 14 استان به دولت معرفی شدند، مورد تایید قرار نگرفتند.

حال شب گذشته وزارت کشور در خبری به طور رسمی که در پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه منتشر شد، از انتصاب سرپرست برای 11 استانداری خبر داد.

این در حالی است که در همان تاریخ 19 آبان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که چه زمانی جایگزین استانداران بازنشسته معرفی می شوند؟ گفته بود: جایگزین ها مشخص شده و این هفته به دولت ارائه می شوند و هر زمانی که دولت به جمع بندی نهایی برسد، استانداران جدید معرفی خواهند شد.

رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر استاندار پیشنهادی به تایید دولت نرسد، چه اقدامی صورت می گیرد؟ گفت: در آن صورت برای آن استان سرپرست معرفی می شود.

با اظهارات رحمانی فضلی مشخص می گردد که در همین گام نخست معرفی 14 استاندار بازنشسته، اختلاف وزارت کشور و هیات دولت نمایان تر شده است.