رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اطلاعات و نیروهای نظامی در بازنشستگی ضوابط خاص خود را دارند و فرماندهی معظم کل قوا ضوابط بازنشستگی مدیران امنیتی را تعیین می کنند.

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج در حاشیه مراسم ختم مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: باید قانون اجرا شود.

وی در خصوص شمولیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان در حوزه امنیتی و دفاعی، عنوان کرد: این حوزه ضوابط خاص خودش را دارد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: فرماندهی معظم کل قوا شرایط مدیریتی در حوزه نظامی و امنیتی را تعیین می کنند.

بروجردی تصریح کرد: وزارت اطلاعات، نیروهای نظامی در خصوص بازنشستگی ضوابط خاص خود را دارند.