رئیس‌جمهور با استعفای مسعود نیلی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد: رئیس جمهور ضمن تشکر از همکاری‌های ارزشمند جناب آقای مسعود نیلی با دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با استعفای او از سمت دستیاری ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی موافقت کرد.

پیش از این طیب‌نیا جای مسعودی نیلی در شورای پول و اعتبار را هم گرفته بود.