خطیب موقت جمعه تهران گفت: نفوذی ها به دنبال بی اعتماد کردن مردم هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، آیت الله کاظم صدیقی در توییتی نوشت: در داخل کشور ما، عده‌ای نفوذی وجود دارند تا اشخاصی که مردم به آنان اعتماد دارند را از چشمشان بیندازند، دروغ می‌گویند، سندهای دروغین ارائه می‌کنند و می‌خواهند بگویند همه فسادکار و خرابکار هستند، این کار نفوذ و جنگ روانی است.