رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از دعوت آقای ظریف به مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، در پی اظهارات اخیر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران درباره "پولشویی در ایران" رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از دعوت آقای ظریف به مجلس خبر داده است.