مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: توافق هسته‌ای را نه به خاطر تجارت و منافع بلکه به دلایل امنیتی حفظ می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه امروز در نشستی با عنوان نقش اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر صلح جهانی در گروه بین‌المللی بحران گفت: اتحادیه اروپا برجام را نه به خاطر تجارت و منافع بلکه به دلایل امنیتی حفظ می‌کند.

موگرینی ادامه داد: اگر ما بتوانیم این توافق را نگه داریم، قادر خواهیم بود بر اساس آن، به پیشرفت‌های بیشتری با ایران بر سر یمن، موضوع موشک‌ها، افغانستان و آسیای میانه دست یابیم.