هیات دولت در جلسه امروز خود استانداران جدید استان‌های سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمان و همدان را انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، امروز چهارشنبه 23 آبان ماه 97 در جلسه هیات دولت، استانداران جدید استان‌ های سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمان و همدان انتخاب شدند.

«احمد علی موهبتی» بعنوان استاندار سیستان و بلوچستان، «فتح االله حقیقی» استاندار زنجان، «محمدجواد فدایی» استاندار کرمان و «سید سعید شاهرخی» بعنوان استداندار همدان انتخاب شدند.