طراح اصلی قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: فدراسیون فوتبال از قانون مستثنی نیست و تاج باید از فدراسیون فوتبال برود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیداحسان قاضی زاده هاشمی در توییتی نوشت: انتشار گزارش کارشناسی سال ۸۹ مرکز پژوهش های مجلس نفی کننده عدم اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در فدراسیون فوتبال نمی باشد.

وی افزود: چنانچه هر فدراسیونی با هر نوع ساختاری حتی ریالی از بودجه عمومی کشور کمکی بگیرد، مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان است.

بنابراین تاج باید از فدراسیون فوتبال برود.

استناد قاضی زاده هاشمی به انتشار تحلیلی از مرکز پژوهش های مجلس است که طی روزهای اخیر به صورت گسترده از سوی حامیان تاج رییس فدراسیون فوتبال در فضای مجازی است.

تصویر گزارش فوق به شرح زیر است: 
مرکز پژوهش ها