رئیس جدید دفتر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد با وزیر امور خارجه کشورمان در ایران دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، گرولد بودکر رئیس جدید دفتر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.