نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای در این ممکلت از مردم طلبکار شده اند و رییس جمهور باید پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در توییتی نوشت: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون است و طبق اصل۴۳ قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن برای آحاد مردم می باشد.

نماینده مشهد در مجلس افزود: چگونه است وزیری مستعفی که کارنامه ۵ ساله ضعیفش حتی بر جریان سیاسی طرفدارش پنهان نیست، اینگونه به قانون دهان کجی کرده و به جای پاسخگویی از مردم طلبکار می شود؟ رییس جمهور پاسخ دهد!