سفیر کره جنوبی گفت: ایران قدرتمند ترین کشور منطقه خاورمیانه است و تحکیم روابط با آن همواره برای ما اهمیت دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، ریو جئونگ هیون سفیر کره جنوبی امروز 20 آبان در مراسم افتتاح اتاق کره (Korea Corner) در دانشگاه اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روابط 2 کشور کره جنوبی و ایران، دیرینه و نزدیک است و ما می توانیم با تحکیم روابط به ویژه در بخش شرکت های کوچک و متوسط صنعتی و دانش بنیان از شرایط دشوار کنونی عبور و ارتباط ها را محکم تر کنیم.

وی با اشاره به اینکه کره جنوبی در سال های گذشته خودرو و لوازم خانگی به ایران صادر می کرد، گفت : امروزه زمینه همگرایی در بخش شرکت های کوچک و متوسط و تنوع سازی در زمینه های صنعتی و دانش بنیان بین 2 کشور وجود دارد.

ریو جئونگ هیون با اشاره به افتتاح دفتر کره جنوبی در دانشگاه اصفهان، افزود : روابط علمی بین 2 کشور کره و ایران اهمیت بسیاری دارد و برای حفظ این تعاملات تلاش می کنیم.

سفیر کره جنوبی در تهران همچنین اصفهان را مرکز فناوری در کشور ایران خواند و گفت: ظرفیت همکاری های بسیاری با شرکت های کوچک و متوسط این خطه در زمینه فناوری های برتر و صنعتی وجود دارد.
وی اضافه کرد : کره جنوبی پس از یک دوره جنگ و نابودی که داشت توانست به توسعه اقتصادی و فناوری برسد و امروز آماده است تا کشورهای دوست از جمله ایران را در این توسعه شریک کند.
اتاق کره (Korea Corner) با توجه به انتخاب دانشگاه اصفهان از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع علمی ارتباط با دانشگاه های کره با هدف توسعه همکاری های علمی بین 2 کشور در این دانشگاه افتتاح شد.