رییس شورای شهر تهران برنامه یکی از کاندیداها مبنی بر راه اندازی و اضافه کردن ماهی یک ایستگاه مترو در پایتخت را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیدکمال تقوی نژاد امروز در بخشی از برنامه های خود به عنوان کاندیدای شهرداری تهران اعلام کرد، در صورت انتخاب به عنوان شهردار تهران، "در بحث حمل و نقل ترافیک حداقل هر ماه از یک ایستگاه مترو بهره‌برداری خواهیم کرد و توسعه حمل و نقل شهری را در دستور کار قرار خواهیم داد."

حال این پرسش مطرح می شود که آیا طرح ادعای راه اندازی و بهره برداری هر ماه یک ایستگاه جدید مترو در پایتخت با توجه به ظرفیت ها و زیرساخت های موجود، امکان پذیر بوده و یا تنها یک شعار تبلیغاتی و با کارکرد انتخاباتی است.

خبرنگار موج در شورای شهر این سوال را با محسن هاشمی در میان گذاشت و رییس شورای شهر تهران که خود روزی رییس مترو تهران بود، برنامه فوق را اقدامی شدنی و به دور از شعارزدگی دانست.

وی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی موج تاکید کرد: با حداقل بودجه و با حداقل تجهیزات، راه اندازی هر ماه یک ایستگاه مترو در تهران امکان پذیر است.

وی بیان داشت: البته باید این حداقل بودجه در اختیار شهردار قرار گیرد تا بتواند برنامه خود را به درستی اجرایی کند. بنابراین در صورت تزریق حداقل بودجه به مترو، به طور قطع این برنامه امکان پذیر است.