وزیر امور خارجه کشورمان در جمع اعضای فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در جمع اعضای فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران حضور یافت و در موضوع " دیپلماسی علمی برای آینده" سخنرانی کرد.