وزیر کشور اعلام کرد: روند تغییر استانداران بازنشسته آغاز شده و طی این هفته در صورت تایید دولت جا به جایی ها انجام می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نشست مشترک استانداران با تیم اقتصادی دولت از جمله وزرای کشور، صنعت و امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی ظهر امروز به میزبانی وزارت کشور برگزار شد.

در حاشیه این نشست عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران حضور یافت و طی سخنانی اظهار داشت: جلسه امروز مربوط به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور به ویژه شرایط دوره تحریم ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تلاش داریم از ظرفیت های موجود در استان ها برای برون رفت از وضعیت فعلی بیش از گذشته استفاده کنیم.

وی افزود: به همین دلیل با استانداران و وزرای صنعت و اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی جلسه ای تشکیل دادیم تا مدل همکاری ها و چگونگی استفاده از ظرفیت های موجود در اقتصاد را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

وزیر کشور تصریح کرد: در این نشست استانداران هر کدام به بیان دیدگاه های خود و همچنین ظرفیت های موجود در استان ها به ویژه در حوزه اقتصادی پرداختند.

وی با اشاره به اینکه 14 استاندار بازنشسته هستند نیز گفت: برای من سخت بود از این همکارانم امروز خداحافظی کنم، چرا که حدود پنج سال با هم برای رفع مشکلات کشور و استان ها تلاش کرده بودیم. ولی باید قانون اجرا می شد و به همین دلیل جلسه امروز به نوعی خداحافظی از استانداران بازنشسته نیز بود.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که چه زمانی جایگزین استانداران بازنشسته معرفی می شوند؟ گفت: جایگزین ها مشخص شده و این هفته به دولت ارائه می شوند و هر زمانی که دولت به جمع بندی نهایی برسد، استانداران جدید معرفی خواهند شد.

رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر استاندار پیشنهادی به تایید دولت نرسد، چه اقدامی صورت می گیرد؟ گفت: در آن صورت برای آن استان سرپرست معرفی می شود.