سفیر ایران در لندن از حمایت انگلیس از توسعه روابط تجاری با ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حمید بعیدی نژاد در توییتی نوشت: سخنگوی نخست وزیر انگلیس ضمن ابراز تاسف از وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ایران اعلام کرد: ما از توسعه روابط تجاری خود با ایران به طور کامل حمایت می کنیم و شرکت های تجاری و اقتصادی انگلیسی را ترغیب می کنیم که از فرصت های تجاری که در این شرایط به وجود می آیند، استفاده  کامل را ببرند.

وی در توییت دیگری نوشت: تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران به خوبی ماهیت دیکتاتوری و سلطه گری آمریکا را نشان می دهد. آنها با نقض تمامی اصول و مقررات بین المللی، به خود جرأت می دهند که بدیهی ترین حقوق دیگر ملت ها حتی متحدین خود را زیرپا بگذارند. سرکوبی ملت ها بارزترین و خطرناکترین نوع سلطه گری و خودکامگی است.

سفیر ایران در لندن تاکید کرد: البته خودکامگی و سلطه گری بر عکس آنچه به نظر می رسد، نشان ضعف و افول قدرت می باشد و محکوم به شکست است.