نماینده تهران در مجلس گفت: رفتاری که در مجلس طی روزهای اخیر برای دفاع از شهردار بازنشسته تهران شد، زننده بود.

محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، درباره اظهار نظر خود مبنی بر "لشکرکشی به مجلس برای مستثنی کردن شهردار تهران!" بیان داشت: خوشبختانه باب این مسئله بسته شد و دو کمیسیون شوراها و اجتماعی به طور کامل استفساریه را رد کردند.

وی افزود: منظورم از اظهار نظر فوق نیز این بود که مجلس یک روالی دارد و باید طبق قانون عمل کند. کمیسیون های مجلس نیز بر اساس همان روال باید عمل کنند. اما اینکه یک عده برای تصویب استفساریه ای به این شکل عمل می کنند، این رفتار خلاف شئونات مجلس است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به ویژه اینکه اشخاص منتسب به فردی باشند که در موضوع مستثنی شدن از قانون منع بکارگیری بازنشستگان ذینفع بوده و یا همشهری هم هستند و یا هم ولایتی. متاسفانه باید بگویم که رفتارهای صورت گرفته طی روزهای اخیر خیلی زننده بود.

شورای شهر تهران در موضوع تلاش برای باقی ماندن افشانی در شهرداری مقصر نبود

صادقی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه شورای شهر تهران در این موضوع اشتباه عمل کرده و مقابله شورا با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان چه تاثیری در نگاه مردم به عمل کرد این مجموعه دارد؟ گفت: به نظر من شورای شهر مقصر نیست. چرا که از یک سو هنوز از نظر قانونی برای تغییر شهردار تهران زمان دارند و از سوی دیگر روند انتخاب جایگزینی آقای افشانی را شروع کرده اند.

وی افزود: اساسا این مشکل از زمانی آغاز شد که عده ای از بیرون شهرداری و شورای شهر تهران برای تغییر شهردار در زمان فعالیت نجفی اقدام کردند. در حقیقت این مشکل از بیرون به شورای شهر تهران تحمیل شد. شورای شهر تهران انتخاب خود را کرده بود و انتخاب این شورا آقای نجفی بود. اما از بیرون نهادهایی دیگر مداخله کردند و رفتند در حریم خصوصی وی و آن اتفاقات را رقم زدند و در نهایت نجفی را مجبور به استعفا کردند.

نظر محمود صادقی درباره انتخاب شهردار تهران

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این شرایط شورای شهر تهران چه باید می کرد؟ بنابراین این بی ثباتی را عوامل بیرونی به شهرداری تهران تحمیل کردند.

صادقی در پاسخ به این پرسش که گزینه های معرفی شده از سوی شورای شهر تهران برای جایگزینی افشانی را چگونه ارزیابی می کند؟ گفت: برای انتخاب شهردار تهران باید شاخص هایی را در نظر گرفت. مهم این است که ما شاخص های خوبی داشته باشیم.

وی افزود: شورای شهر تهران یک روالی را برای انتخاب شهردار برگزیده که عبارت است از اینکه هر عضو تعدادی را به عنوان نامزد پیشنهادی خود معرفی می کند. بعد مجموع نامزدهای پیشنهادی به رای گذاشته می شود و از میان آنها تعداد 5 نفر انتخاب می شوند و در نهایت از میان آن 5 نفر یک نفر را به عنوان شهردار انتخاب می کنند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: اینکه اسامی اولیه و فهرست نخست را زودتر اعلام کردند، اقدام خوبی بود. اساسا این روش در دنیا مرسوم بوده و روش خوبی است.

صادقی افزود: اگر برای انتخاب شهردار تهران شاخص های مد نظر جریان اصلاحی طلبی مورد توجه قرار گیرد، موفق خواهند بود. شاخص هایی چون کارآمدی، شفافیت، توجه به عدالت اجتماعی، توجه به طبقات محروم و مستضعف که زیر پای چرخه توسعه لگدمال نشوند، باید مورد توجه جدی اعضای شورای شهر در زمان انتخاب شهردار تهران قرار گیرد.

در تهران توسعه شهروندمدار فراموش شده است

وی تصریح کرد: تهران در سال های اخیر از نظر کالبدی توسعه زیادی یافته است. پل و بزرگراه و ساختمان های بلند مرتبه زیادی ساخته شده، اما در این میان به موضوع انسان ها توجه نشده است. در حقیقت توسعه انسان مدار و شهروند مدار در تهران فراموش شده و بیشتر از انسان به بتن و آهن توجه کرده ایم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در دوره قبلی توسعه بی قواره در تهران رخ داده و تراکم های مفسده انگیز دادند و حق مردم را تضییع کردند، به همین دلیل شورای شهر تهران باید در سیاست های توسعه ای خود بازنگری کرده و به انسان مداری و شهروندمداری توجه بیشتری کند.

شب های تهران با روزهای آن تفاوت بسیاری در حوزه عدالت اجتماعی دارد

صادقی گفت: در دنیای امروز انسان ها مقدم بر ماشین هستند، اما متاسفانه در مدیریت شهری تهران، بیشتر به ماشین ها و ساختمان ها توجه کردیم تا انسان ها. به همین دلیل است که شب های تهران با روزهای آن تفاوت بسیاری در حوزه عدالت اجتماعی دارد. کافی است ساعت 12 شب به بعد به محلاتی چون شوش و اطراف شوش سربزنیم و معضلات اجتماعی را ببینیم. چه کسی باید بالاخره این مسائل را ببیند و زیر پوسته اصلی تهران را کالبدشکافی کرده و برای مقابله با معضلات برنامه ارائه دهد؟

وی بیان داشت: متاسفانه کسی به این مسائل توجهی ندارد و به این معضلات نگاه نمی کند. ما نیاز به تفکری در مدیریت شهری تهران داریم که نگاه انسانی به مدیریت شهری داشته و این وضعیت تفاوت شمال و جنوب شهر تهران را سامان دهد. تفکر اصلی انقلاب نیز همین بود و باید در مدیریت شهری به ویژه در تهران این تفکر احیا شود.

تفکر لیبرالی امتحان بدی در کشور پس داده است

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما نیاز به شهرداری در تهران داریم که بتوانید تفکر اصلی انقلاب را در مدیریت احیا کند، زیرا تفکرات لیبرالی که بعضی از این دوستان دارند، امتحان بدی در کشور پس داده است.