یک فعال سیاسی اصلاح طلب طعنه جالبی به دولت زده و پرسیده است: اگر افراد کاربلد بپذیرند در مدیریت دولتی شریک شوند؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمدعلی ابطحی در توییتی نوشت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان لازم بود و مقاومت در مقابل این قانون خیلی زشت بود .

وی افزود: اما این نیمی از ماجراست. نیمه مهم دیگرش نیروهای جایگزین است.  باید تلاش کنیم تا رقابت رزومه جایگزین ژن و رفاقت و جناح بشود.

ابطحی در پایان تاکید کرد: البته اگر رزومه داران بپذیرند در مدیریت دولتی شریک شوند.