عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ترامپ به دنبال این است که مذاکره با ایران به نام خودش در تاریخ ثبت شود.

مسعود گودرزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، درباره چرایی درخواست های پی در پی ترامپ برای مذاکره با ایران و تاکید تازه اش مبنی بر اینکه "آمریکا از حصول توافق جدید با ایران استقبال می کند" گفت: ترامپ چندین بار اعلام کرده که می خواهد با ایران مذاکره  کند. در روزی که تحریم های جدید را اعلام کرد، بار دیگر چنین مسائلی را مطرح می کند.

وی افزود: این موضوع  نشان می دهد که ترامپ در مورد ایران اهدافی در سر دارد و باید پی ببریم که وی در واقعیت به دنبال چیست؟

این نماینده مجلس تصریح کرد: معتقدم که ترامپ دو هدف کلی را برای خود پیگیری می کند. نخست اینکه توافقات قبلی را ملغی و توافق جدیدی را امضا کرده و تمام موفقیت آن را به نام خودش ثبت کند.

گودرزی گفت: ترامپ نشان داده که چنین شخصیتی دارد و بیشتر می خواهد خودش را مطرح کند و در موضوع برجام چون خودش آن را امضا نکرده، نمی خواهد اگر موفقیت در جهان برای برجام در نظر گرفته شده، این موفقیت به نام فردی به غیر از ترامپ باشد.

وی افزود: نکته دوم این است که می خواهد در مذاکرات تازه، مسائل جدیدی را مطرح کند و به نوعی منافع بیشتری از برجام کسب کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: به همین دلیل است که از یک سو بر خروج آمریکا از برجام پافشاری کرده و از سوی دیگر مدام به دنبال مذاکره جدید با ایران است.

گودرزی در پایان اظهار داشت: تصور نمی کنم که از سوی ایران استقبالی برای مذاکره جدید با آمریکا در شرایط وجود داشته باشد و مجموعه حاکمیت به این نتیجه رسیده است که دیگر مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی منافع ملت ایران را تامین نمی کند.