سومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی ایران در روز پنجشنبه 8آذر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی ایران با حضور اعضای این حزب از سراسر کشور در هفته جاری برگزار می‌شود.

این کنگره روز پنجشنبه، هشتم آذرماه سال جاری در هتل المپیک تهران با دستور کار انتخابات شورای مرکزی این حزب تشکیل جلسه می‌دهد.

طبق اساسنامه، کنگره‌های سراسری حزب کارگزاران سازندگی ایران به صورت سالیانه برگزار می‌شود و در هر نوبت، نیمی از کرسی‌های شورای مرکزی به رأی اعضای کنگره گذاشته می‌شود.