وزیر امور خارجه در هجدهمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو D8 حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو D8 که در ترکیه برگزار می شود حضور یافت.