عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: متاسفانه برخی به هیچ اصول و قائده ای پایبند نیستند و حتی حریم مرجعیت شیعه را هم دستاویزی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود می دانند.

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار گروه احزاب خبرگزاری موج، اظهار داشت: فعالیت سیاسی و حزبی در نظام مقدس جمهوری اسلامی پذیرفته شده و ده ها گروه و حزب هم اکنون در کشورمان با نگرش های مختلف فعال هستند و این موضوع هم در قانون و هم از نظر شرعی از سوی مرجعیت شیعه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: از سوی دیگر امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تاکید فرمودند که سیاست ما از دیانت ما جدا نیست و در ایران همه افراد در بیان دیدگاه های سیاسی خود آزاد هستند و تا جایی که فعالیت سیاسی آنها مخل امنیت و یا متضاد با اصول و ارزش های دینی نباشد، این فعالیت ها پذیرفته شده است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: رقابت های حزبی و گروهی ممکن است در حوزه هایی به اختلاف نظر کشیده شود و برخی بخواهند از فرصت هایی برای تقویت دیدگاه های خود استفاده کنند، اما باید توجه داشت که در این حوزه نباید همه مسائل را با هم مخلوط کرد.

ترقی گفت: متاسفانه برخی اوقات مشاهده می شود که عده ای برای رسیدن به اهداف سیاسی خود حاضر هستند از همه حوزه ها هزینه کنند و در این میان به مصالح کشور و مصالح اسلام و انقلاب بی توجه هستند.

وی بیان داشت: به عنوان نمونه عده ای که کمتر به مسائل دینی توجه دارند، ناگهان مدافع مرجعیت شیعه و استقلال حوزه می شوند و باید به آنها گفت که چگونه وقتی پای دفاع از اسلام در میان بود، شما ساکت بودید و امروز به یاد دفاع از استقلال مرجعیت افتادید.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: متاسفانه عده ای برای رسیدن به اهداف سیاسی حتی حاضر هستند از حریم مرجعیت شیعه هم سوء استفاده کنند و باید به آنها گفت که مردم هوشیار هستند و تمام تحرکات شما را زیر نظر دارند.