ششمین نشست وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ششمین نشست سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان در استانبول آغاز شد.