نماینده قم در مجلس شورای اسلامی علت رای برخی از نمایندگان به وزرای صنعت، راه و اقتصاد را بیان کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، احمد امیرآبادی فراهانی در توییتی درباره جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت نوشت: وزرای صمت، راه و اقتصاد ایرادهای داشتند و دارند، اما برای تکمیل کابینه، حل مشکلات مردم و گرفتن بهانه از رئیس دولت رای موافق دادم.

وی افزود: اما درخصوص وزیر تعاون علی رغم این که ساعت ها با ایشان جلسه داشتم و سوالات را پاسخ دادند، قانع نشدم و به حجت شرعی نرسیدم رای مخالف دادم.