فردا همزمان با اربعین حسینی هزاران نفر از دانشجویان از نمایندگان هیئات دانشجویی کل کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، هزاران نفر از دانشجویان از نمایندگان هیئات دانشجویی کل کشور طبق سنت هرساله، فردا همزمان با اربعین حسینی با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند.

بنابراین گزارش، هیئات های دانشجویی فردا در قالب دسته های عزاداری از دانشگاه تهران به سمت حسینیه امام خمینی(ره) حرکت خواهند کرد و در محضر مقام معظم رهبری به عزاداری خواهند پرداخت.