رضا رحمانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجلس رای اعتماد کسب کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، حسن روحانی امروز چهار وزیر پیشنهادی خود که عبارت بودند از فرهاد دژپسند برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کرد.

رای گیری برای هر کدام از وزرا به صورت انفرادی و با رای مخفی نمایندگان انجام شد.

به رضا رحمانی  203 نماینده موافق، 49 مخالف و 13 رای ممتنع دادند.

با این حساب رحمانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجلس رای اعتماد کسب شد.