محمد اسلامی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی موفق به کسب رای اعتماد مجلس شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، حسن روحانی امروز چهار وزیر پیشنهادی خود که عبارت بودند از فرهاد دژپسند برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کرد.

رای گیری برای هر کدام از وزرا به صورت انفرادی و با رای مخفی نمایندگان انجام شد.

به مورد محمد اسلامی ، 151 نماینده موافق، 98 مخالف و 8 رای ممتنع دادند.

با این حساب اسلامی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد کسب کرد.