محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و تامین اجتماعی موفق به کسب رای اعتماد مجلس کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، حسن روحانی امروز چهار وزیر پیشنهادی خود که عبارت بودند از فرهاد دژپسند برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کرد.

رای گیری برای هر کدام از وزرا به صورت انفرادی و با رای مخفی نمایندگان انجام شد.

به مورد محمد شریعتمداری  196 نماینده موافق، 63 مخالف و 5 رای ممتنع دادند.

با این حساب شریعتمداری برای تدی وزارت امور تعاون، کار و تامین اجتماعی از مجلس رای اعتماد کسب شد.