وزیر پیشنهاد دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی موفق به کسب رای اعتماد مجلس شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، حسن روحانی امروز چهار وزیر پیشنهادی خود که عبارت بودند از فرهاد دژپسند برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کرد.

رای گیری برای هر کدام از وزرا به صورت انفرادی و با رای مخفی نمایندگان انجام شد.

به فرهاد دژپسند 200 نماینده موافق، 50 مخالف و 17 رای ممتنع دادند.

با این حساب فرهاد دژپسند برای تدی وزارت امور اقتصادی و دارایی از مجلس رای اعتماد کسب کرد.