یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی کلیپی را در صحن علنی به نمایش گذاشت که بیش از آنکه علیه این وزیر پیشنهادی باشد، به سود او تمام شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، دقایقی قبل علی نجفی نماینده مردم بابل در نطقی به عنوان مخالف محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن علنی سخنرانی کرد.

نکته جالب توجه این بود که وی کلیپی از مصاحبه محمد اسلامی را با علی ضیا مجری تلویزیونی در صحن علنی پخش کرد و هدف از پخش این کلیپ نشان دادن عدم همراهی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با نمایندگان مجلس بود.

در این کلیپ علی ضیا از اسلامی به عنوان استاندار پیشین مازندران سوال کرد که اگر نماینده ای به وی فردی را برای مدیریت معرفی کند، شما چه می کنید؟ اسلامی در پاسخ گفته بود: اگر فرد شایسته ای باشد از او استفاده می کنم و اگر شایسته نباشد، از این گوش می شنوم و از آن گوش بیرون می کنم.

این کلیپ که قرار بود در جهت تخریب محمد اسلامی پخش شود، به نوعی به سود وی تمام شد و اکثر نمایندگان پس از شنیدن اظهارات وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی شروع به احسنت گفتن کردند!