فراکسیون ولایی مجلس در آخرین جلسه خود به این نتیجه رسید که به محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و تامین اجتماعی رای ندهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، در آخرین جلسه فراکسیون ولایی مجلس پیرامون وزرای پیشنهادی دولت برای وزارت خانه های اقتصاد، کار، صنعت و راه و شهرسازی بحث و گفتگو شد.

یک منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: در این جلسه نگاه ها به آقای شریعتمداری منفی بود.

ضمن اینکه در مورد آقای رضا رحمانی وزیر پیشنهادی نیز به جمع بندی نهایی نرسیده و مقرر شد که هر نماینده بر اساس نظر خود در این زمینه تصمیم بگیرد.

لازم به توضیح است، فراکسیون ولایی در مورد محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و دژپسند وزیر پیشنهاد اقتصاد نظر مثبت دارد.